Algemene voorwaarden binnen Yua Huidstudio      

v1.1 06-03-2024

 

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van  toepassing op alle aanbieding en overeenkomsten inzake  door Yua Huidstudio  uit te voeren opdrachten.

Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Yua Huidstudio slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

Betaling

Een overzicht van de behandeltarieven zijn te vinden op de website en in de groene boekingwidget rechtsonderin. De betaling van de behandeling kan gepast contact of per pin direct na de behandeling worden afgerekend. De factuur volgt via de mail. 

 

Betalingen in de webshop kunnen worden gedaan via Ideal. Ook daarvan volgt de factuur via de mail. Haal je de bestelling af in de huidstudio, dan kan de betaling gepast contant of per pin worden gedaan bij het afhalen. 

 

Retour 
Indien de klant een product wenst te retourneren kan dit binnen 14 dagen.

Wanneer Yua Huidstudio constateert dat een product is gebruikt/getest, behoudt Yua Huidstudio het recht om uw retour te weigeren om hygiëne- en veiligheidsnormen te waarborgen. Producten die zijn geleverd met een plastic hygiënezegel kunnen alleen worden geretourneerd als het zegel nog intact is. Samples kunnen niet worden geretourneerd. 

 

Zie voor verdere informatie met betrekking tot het retourbeleid de pagina: productadvies, verzending & retournering.

 

Afspraakvoorwaarden & annulering

Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. Wel dient u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij een niet tijdige annulering worden 50% van de behandelkosten in rekening gebracht.

 

Annulering kan per voorkeur via Whatsapp / e-mai doorgegeven worden, waarbij de datum van het ontvangst bindend is.

 

Klachtenregeling

In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (info@yuahuidstudio.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Yua Huidstudio. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie. Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

 

Aansprakelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, huisarts, NAW gegevens et cetera.

 

Yua Huidstudio is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de huidstudio. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Yua Huidstudio.

 

AVG

Yua Huidstudio houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op www.yuahuidstudio.nl  meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.

 

Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Contact

Yua Huidstudio

Bakenbergseweg 72

6814 MK Arnhem

Tel: 06 575 480 95

Mail: info@yuahuidstudio.nl

Niet op voorraad We laten het je weten als het product op voorraad is. Laat hieronder je e-mailadres achter.