Privacy binnen Yua Huidstudio      v1.1 18-02-2022

 

Om uw behandeling bij Yua op maat te maken en veilig te laten verlopen is het noodzakelijk dat Yua een dossier aanlegt. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

 

Yua doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Yua zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens, en

er daarnaast voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Yua heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

 

 

Gebruik van Persoonsgegevens.

 

Door het gebruik van de diensten van Yua laat u bepaalde gegevens achter, zoals persoonsgegevens. Yua bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Yua zijn verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kan Yua de volgende gegevens verzamelen:

 

• NAW gegevens

• Geslacht

• Geboortedatum en plaats

• Telefoonnummer

• Gegevens betreffende uw gezondheid

• Naam van zorgverzekeraar

• Datum en tijd van uw afspraak

• IP adres, alleen in database website

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Inzage door het wettelijke gezag.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat Yua of administrateur, een factuur kan opstellen.

Als Yua vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal eerst expliciet om uw toestemming worden gevraagd.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist twintig (20) jaar bewaard. Financiële gegevens (nota) worden de wettelijke zeven (7) jaar bewaard.

 

 

Privacy op de rekening

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

NAW gegevens

uw geboortedatum

de datum van de behandeling

een korte omschrijving van de behandeling

de kosten van de behandeling

de naam van de zorgverzekeraar

uw registratienummer bij de zorgverzekeraar

 

 

Datalek

 

Mocht er op enige wijze toch data beschikbaar zijn gekomen voor derden (datalek) en hebbe deze gegevens nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens/gezondheid gegevens of als er een aanzienlijke kans is dat dit gebeurd. Zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verwittigd worden. Indien noodzakelijk zal dit ook aan u gemeld worden.

 

 

Cookies

 

Yua maakt op de website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze server of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

De cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

 

 

Inzage, wijzigingen en verwijderen van uw gegevens

 

Voor vragen over dit privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijden contact opnemen.

 

 

Contact

 

Yua Huidstudio

Bakenbergseweg 72

6814 MK Arnhem

Tel: 06 575 480 95

Mail: yuahuidstudio@gmail.com

Niet op voorraad We laten het je weten als het product op voorraad is. Laat hieronder je e-mailadres achter.